Ποιες βιταμίνες είναι απαραίτητες στους αθλητές αντοχής;

Ο όρος αντοχή αφορά στην ικανότητα του οργανισμού να αντιστέκεται στην κόπωση, όταν παράγει έργο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην κατηγορία με τα αθλήματα αντοχής ανήκουν οι δρόμοι μεσαίων και …