Καρδιαγγειακά νοσήματα

Η κύρια αιτία εμφάνισης των καρδιαγγειακών νοσημάτων είναι η δημιουργία αθηρωματικής πλάκας που προκαλεί στένωση των αρτηριών, δυσχεραίνει την κυκλοφορία του αίματος, με συνέπεια διαταραχές στην ομαλή λειτουργία της καρδιάς.

Με την σωστή ενημέρωση και εμπλουτίζοντας την διατροφή με αντιοξειδωτικά συστατικά, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες κάθε ατόμου, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εμφάνισης ή επανεμφάνισης αυτών των ασθενειών και εξασφαλίζεται η υγεία της καρδιάς.

Επικοινωνία